Distinguish original and fake canon LP-E6NH battery (LP-E6NH Real vs Fake)

The Canon LP-E6NH Lithium-Ion Battery is designed for Canon R5 and Canon R6 cameras. The battery has the same design as the LP-E6 and LP-E6N batteries, but the capacity is increased to 2130mAh, an increase of 14% compared to the old batteries. In addition, the battery also supports charging the camera via USB.

Canon LP-E6NH battery is counterfeited a lot due to its high value, fake goods are sold a lot on ebay, amazon, yahoo auction… misleading buyers. In this article, Nguyen Hoan will share in detail how to distinguish original and fake canon LP-E6NH batteries (LP-E6NH Real vs Fake), so that you can be confident when buying batteries.

1. Distinguish on the box

We need to focus on the stamp, the picture of the battery printed on the box, the red line on the bottom of the box

1, Distinguish based on the stamp on the box

 • The stamp of the genuine battery is red/orange, sharp canon text
 • The stamp of the Fake battery is yellow, the canon text is not sharp

2, Distinguish based on the battery image printed on the box

 • Genuine battery: bright color print, easy to see battery
 • Fake battery: very dark print

3, Distinguished by the red line at the bottom of the box

 • Genuine battery: clear red line
 • Fake battery: the red line is almost purple in color and is deflected downwards

2. Distinguish based on the details on the battery

 

Phân biệt Pin canon LP-E6NH thật và giả (LP-E6NH Real vs Fake)

Pin Canon LP-E6NH Lithium-Ion được thiết kế dành cho máy ảnh Canon R5 và Canon R6. Pin có kiểu dáng giống với pin LP-E6 và LP-E6N, tuy nhiên dung lượng được tăng lên 2130mAh tăng 14% so với các loại pin cũ. Ngoài ra, pin còn hỗ trợ sạc máy ảnh qua USB.

Pin Canon LP-E6NH được làm giả khá nhiều do giá trị cao. Bài viết này Nguyễn Hoàn sẽ chia sẻ chi tiết cách phân biệt Pin canon LP-E6NH thật và giả (LP-E6NH Real vs Fake), để các bạn có thể tự tin khi mua pin.

1. Phân biệt trên vỏ hộp

Chúng ta chú ý đến tem, hình viên pin in trên hộp, đường kẻ đỏ dưới đáy hộp

1, Phân biệt tem trên hộp

 • Tem của viên pin chính hãng có màu đỏ/cam chữ canon nét chi tiết
 • Tem của viên pin Fake có màu vàng, chữ canon không sắc nét

2, Phân biệt dựa vào hình viên pin in trên hộp

 • Pin chính hãng: hình in sáng màu, thấy chi tiết viên pin
 • Pin nhái: hình rất in tối

3, Phân biệt bằng đường chỉ đỏ dưới đáy hộp

 • Pin chính hãng: đường chỉ đỏ rõ ràng
 • Pin nhái: đường chỉ đỏ có màu gần như màu tím và bị lẫn xuống dưới

2. Phân biệt dựa vào các chi tiết trên viên pin