Đọc kỹ trước khi mua hàng nhé khách

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Đối với Đồng Hồ

1. Bảo hành 3 tháng với các lỗi hết pin, chạy sai giờ, tự nhiên không chạy.
2. Bảo hành nước đối với các đồng hồ có chức năng chống nước (không bảo hành nếu Khách mang đồng hồ đi bơi, đi tắm, đi lặn).
Lưu ý: Nếu ĐH vô nước thì phải liên hệ với mình để xử lý ngay, nếu để 2-3 ngày thì máy có khả năng han rỉ ôxi hóa, lúc này mình sẽ từ chối bảo hành.
3. Không bảo hành nước đối với đồng hồ cổ, đồng hồ không có chắc năng chống nước

Sản phẩm điện tử

1. Thời gian bảo hành sẽ được ghi trong mô tả từng sản phẩm.
2. Không bảo hành nước với tất cả hàng điện tử, kể cả có chắc năng chống nước.
3. Chỉ bảo hành các lỗi do nhà sản xuất, từ chối với các lỗi do người dùng gây ra.

Sản phẩm khác

Đang cập nhật....

Quy định đổi trả

1. Hàng bán ra rồi mình sẽ không thu lại.

2. Mình cũng không thâu hàng tại Việt Nam, nên anh em vui lòng không hỏi mình có thâu hàng này hàng nọ không ạ.